Hoe werkt het?


Donotcopy is speciaal ontwikkeld voor het Nederlandstalige web, om websites zoals die van jou te beschermen tegen plagiaat.

Aan de voorkant werkt Donotcopy heel simpel. Het enige wat je hoeft te doen is het adres van je website op te geven. Onze spider doet de rest. 

Kijk maar even mee.


1. Indexeren van je website.

Vanaf de homepage bezoekt-ie alle pagina’s van je website. Hij klikt ook door op interne linkjes. Net zo lang totdat-ie alle pagina’s heeft bezocht. Dat kan dus eventjes duren, maar we laten je het weten als we je hele website in kaart hebben gebracht.


2. Content opslaan.

De volgende stap is dat we de content op je pagina’s opslaan, zodat we kunnen controleren of er kopieën van je webteksten rondzwerven op internet.

Je kunt hiervoor ook pagina’s uitsluiten. Zoals je algemene voorwaarden, je privacybeleid of je contactpagina. Daarvan is het meestal niet zo relevant om te weten of er iets gekopieerd is.


3. Vergelijken met het www.

Als onze spider je hele website heeft geïndexeerd en gelezen, weten we genoeg om ‘m woord voor woord te vergelijken met het wereldwijde web. Hiervoor gebruiken we de slimme Search API van Microsoft Bing. 

In de Bing Search API staan miljarden pagina’s van over de hele wereld opgeslagen. Ook de pagina’s waarop webteksten van jouw site staan gekopieerd.


4. Overeenkomst gevonden? Je ontvangt een melding.

Treffen we een opvallende overeenkomst aan met jouw website, dan laten we je dat weten in je dashboard. Je ontvangt ook een mail om je op de hoogte te stellen.


5. Jij bepaalt welke actie je onderneemt.

Wat je vervolgens met de geconstateerde inbreuk op jouw auteursrechten wilt doen, is aan jezelf.

Natuurlijk hebben we wel een aantal tips voor je.

1. Neem contact op met de eigenaar/beheerder van de website.

In veel gevallen is de overname van webteksten per ongeluk of ongemerkt gebeurd (wat overigens niet wil zeggen dat het oké is).

Als je niet wilt dat jouw teksten door een andere site worden gebruikt, kun je ze er vriendelijk op wijzen. In veel gevallen zijn de inbreukplegers dan best bereid om met je mee te denken.

Het is dan wel handig als je weet wat je wilt nadat je hebt geconstateerd dat er inbreuk is gemaakt op jouw auteursrecht.

2. Vraag of ze de teksten verwijderen of een link aanmaken naar de bron.

Bevalt het je niet dat jouw teksten op de site van die ander blijven staan, dan kun je verzoeken om ze te verwijderen. Het zijn jouw teksten waarop jij het auteursrecht hebt. Ze zullen hier dus gehoor aan moeten geven.

Toch kan het soms ook slim zijn om in plaats van om verwijdering om een link naar de bron (jouw website) te vragen.

Zo krijg jij de credits voor de tekst, laat je Google weten wat de bron was en bouw je tegelijkertijd aan extra autoriteit voor je website.

3. Vraag om schadevergoeding.

Gebeurt het vaker dat anderen er met jouw teksten vandoor gaan? Maakt de ander winst door jouw teksten te gebruiken?

Wees je ervan bewust dat je schade lijdt als iemand ongevraagd jouw teksten gebruikt. Als je hiervoor een schade wilt claimen, dan sta je in je recht.

Hoeveel je kunt claimen hangt af van de schade die je hebt geleden. Een goede maatstaf kan zijn om een woordtarief in rekening te brengen. Dan betaalt de inbreukpleger voor elk woord dat hij of zij heeft overgenomen. Plus wat extra voor verminderde exclusiviteit van je werk en aantasting van je persoonlijkheidsrechten.

Vraag een jurist om advies in jouw situatie.


Meer tips bij plagiaat.

💡Zie ook het blogartikel ‘Help, ik ben geplagieerd!‘ voor meer informatie over wat je kunt doen als een andere website ongevraagd teksten van jou heeft overgenomen.